Prenájom

Voľné termíny sú dostupné na podstránke program. Po výbere voľného termínu si ho treba záväzne rezervovať prostredníctvom emailu. Pred začatím podujatia sa podpisuje zmluva o nájme podniku.

Organizátor akcie si zabezpečí výber vstupného, výrobu plagátu a propagáciu akcie minimálne 2. týždne pred akciou. Taktiež zabezpečí nahlásenie akcie na SOZA, SLOVGRAM.

Poškodenie alebo zničenie technického vybavenia (zvuková, svetelná technika) prípadne zariadenia klubu sa hradí v plnej výške na konci akcie vedúcemu smeny!

Cena ozvučenia je : 150€ bez DPH (štandardné akcie)

Cena osvetlenia je : 50€ bez DPH

Cena za 1 vyhadzovača : 60€ bez DPH

Technické vybavenie podniku nájdete na podstránke informácie pre kapely

Logo klubu na stiahnutie : stiahnuť